English
english
German
Italiano
Hrvatski
Makedonski
www.prijevodi-tumaci.com
Bernhard Sigl Bernhard Sigl,
globalni menadžer upravljanja ljudskim resursima u sektoru API kompanije Sandoz i predsednik Novartisovog Euroforuma
"Prevodilačka kompanija Alkemist je omogućila visokokvalitetne prevodilačke usluge, a isto tako je vrlo prilagodljiva kompanija. Znate, Novartisov Euroforum je veoma poseban događaj jer na njemu učestvuju mnogi predstavnici iz različitih država, a njihovi razgovori i prezentacije su vrlo zahtevne. Diskusije su isto tako vrlo zahtevne jer se pitanja i vremenski okvir ne mogu predvideti i zato prevodioci moraju da budu spremni na sve. Pokazali su se kao vrlo profesionalni i prilagodljivi jer su se suočili sa svim izazovima."

Simultano prevođenje

 

U prevodilačkoj agenciji Alkemist vam pored prevođenja, lektorisanja, prevoda sa overom sudskog tumača i obrade teksta nudimo i simultano i konsekutivno prevođenje događaja. O prevođenju tekstova, lektorisanju, sudskom prevođenju, obradi teksta i konsekutivnom prevođenju, možete pročitati više u drugim prozorčićima, a tu ćete naći i informacije o simultanom prevođenju.

Simultano prevođenje odvija se u prevodilačkim kabinama, a slušaoci slušaju prevod preko bežičnih slušalica. Pošto je simultano prevođenje vrlo naporan umni posao koji zahteva godine prevodilačkog iskustva, izuzetnu koncentraciju i mogućnost multitaskinga jer prevodilac mora da sluša, pravilno prevodi, pravi beleške za sebe i koristi odgovarajuću terminologiju, za simultano prevođenje su uvek neophodna dva prevodioca koja se po prevodilačkim standardima smenjuju na svakih 15 do 20 minuta i prevode uporedo sa govornikom. Tako se obezbeđuje nesmetan tok prevođenja, a prevodilac održava koncentraciju potrebnu za kvalitetno prevođenje.

Kod simultanog prevođenja potrebna vam je i oprema za simultano prevođenje – prevodilačka kabina, slušalice, ozvučenje itd., jer je priroda događaja takva da više ljudi simultano mora da sluša govornika. Opremu za kompletno izvođenje simultanog prevođenja vam na lokaciji gde se događaj odvija postavlja naš tehničar koji je sve vreme prisutan na događaju i rasterećuje vas tehničkih briga.

tolmacenje

Prvi put naručujete simultano prevođenje?

Pozovite naše odeljenje prodaje, na besplatan broj telefona 0800 200 001 ili pišite na info@alkemist.rs i posavetovaće vas prilikom izbora vrste i načina prevođenja koji će najviše odgovarati vašim željama. Istovremeno će vam s obzirom na posebnost vašeg događaja pripremiti neobavezujuću informativnu ponudu sa posebnim popustima. Prilikom naručivanja prevođenja i opreme zajedno, obezbeđujemo vam iznajmljivanje opreme po promotivnoj ceni.