English
english
German
Italiano
Hrvatski
Makedonski
www.prijevodi-tumaci.com
Jiri Stejskal Jiri Stejskal,
predsednik američkog saveza
prevodilaca ATA
"Ne prevode se samo reči, već i značenje."

Konsekutivno prevođenje

 

Alkemistov prevodilac prevodi Brain Tracy-jev seminar

Kod konsekutivnog prevođenja, prevodilac je neposredno pored govornika i posle njega prevodi po sekvencama. Odlično kratkoročno pamćenje, sposobnost pravljenja brzih beležaka sa posebnim prevodilačkim znacima, odlična retorika, nepogrešive su sposobnosti konsekutivnih prevodilaca. Takođe, oni moraju da budu samouvereni prilikom javnog nastupa  jer prevodilac najčešće stoji na pozornici pored govornika pred publikom.

Ponekad je dovoljno i prevođenje šapatom. Ukoliko je prevod namenjen samo jednoj ili dvema osobama u dvorani, prevodilac sedi pored slušalaca i šapuće im prevod.

Pošto prevodilac stoji/sedi pored govornika odn. slušaoca, oprema za prevođenje nije neophodna. Ukoliko želite, možemo vam svejedno obezbediti mikrofone, ozvučenje i druga pomagala za zvučno praćenje događaja. 

Prilikom naručivanja prevođenja i opreme, za vas pripremamo uslugu ključ u ruke tako da svu brigu možete prepustiti nama. Uvažavamo vaše posebne želje i potrebe na događaju, npr. audio i video snimanje događaja.

Prvi put naručujete konsekutivno prevođenje?


Za sve informacije obratite se naše odeljenje prodaje,
na besplatni broj telefona 0800 200 001 ili pišite na info@alkemist.rs, i posavetovaćemo vas prilikom izbora načina prevođenja i pripremiti za vas neobavezujuću informativnu ponudu sa posebnim povoljnostima.