English
english
German
Italiano
Hrvatski
Makedonski
www.prijevodi-tumaci.com
Marija Mirković
Marija Mirković,
menadžer kancelarije
"Kvalitetan prevod je rezultat složenog procesa koji se odvija u okviru naše kancelarije. Po prijemu dokument se šalje prevodiocu koji je specijalizovan za datu oblast. Nakon provere prevoda od strane koordinatora i menadžera projekata, šalje se na lekturu izvornom govorniku jezika posle čega sledi finalna revizija dokumenta u Alkemistu. Na ovaj način, prevod ne samo da je visokog kvaliteta nego je i prilagođen duhu jezika na koji se prevodi."

Prevodi na 110 jezika, prevođenje tekstova, prevodioci i sudski tumači – Alkemist

 

Mi smo prevodilačka kompanija sa kompletnom ponudom, a naš rad možemo da predstavimo podelom na sledeće delatnosti:

PREVODI TEKSTOVA

Poslovne, stručne i književne tekstove prevodimo na 110 jezika. Svi prevodi tekstova uključuju lekturu govornika kojima je jezik lektorisanog teksta maternji jezik i koji tekst prilagođavaju kulturnim i poslovnim karakteristikama okruženja u kome će se koristiti. Obezbeđujemo stručno i kvalitetno prevođenje.

Najčešće obavljamo pismene prevode tekstova iz sledećih oblasti:

 • ekonomija,
 • bankarstvo,
 • osiguranje,
 • finansije,
 • marketing i trgovina,
 • pravo,
 • humanistika,
 • tehnika,
 • mašinstvo,
 • IT,
 • sport,
 • automobilska industrija,
 • obrazovanje,
 • turizam,
 • kulinarstvo,
 • novinarstvo,
 • beletristika,
 • programska oprema.

Sa pomenutim oblastima se susrećemo svakodnevno, sa zadovoljstvom tražimo rešenja za prevode tekstova iz svih ostalih oblasti i rasterećujemo vas briga.

Pozovite nas na besplatan broj telefona 0800 200 001 ili nam pišite na info@alkemist.rs i rado ćemo vam za nekoliko minuta pripremiti neobavezujuću informativnu ponudu i upoznati vas sa svim posebnim informacijama u pogledu željenog prevoda.

PREVODI SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA

Naši sudski tumači prevode i overavaju sve vrste službenih dokumenata. Prevodi sa overom, koje pripremaju sudski tumači, službeni su dokumenti koje možete koristiti kako u zemlji, tako i širom sveta.

Za sve informacije o prevodima sa overom sudskog tumača, pozovite nas na besplatan broj telefona 0800 200 001 ili nam pišite na info@alkemist.rs.

LOKALIZACIJA


Internet ima sve veću ulogu u lokalnoj i globalnoj komunikaciji. Srpske i inostrane kompanije se globalizuju i traže nove mogućnosti u različitim poslovnim, jezičkim i kulturnim okruženjima. Lokalizacija je postupak pri kom se tekst ili prevod jezički i kulturno prilagođava ciljnoj grupi (država, region, jezik) kojoj je namenjen. Pošto se naši prevodioci nalaze u 81 državi, za ta tržišta možemo da vam obezbedimo i lokalizaciju.

STONO IZDAVAŠTVO (DTP)

Za potpun izgled vaših kataloga, godišnjih izveštaja, uputstava za upotrebu i drugih slikovnih oblika brinu naši grafički dizajneri.

U DTP-studiju brižljivo spajamo preveden tekst sa fotografijama, tabelama i dijagramima, uključujući i pripremu za štampu. Prevedeni tekst obrađujemo različitim grafičkim programima, od standardnih programa Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint) do zahtevnijih DTP programa (Microsoft Publisher, Adobe FrameMaker, Page Maker, InDesign, Acrobat Distiller, QuarkXPress i brojni drugi).

Za informacije i narudžbine pozovite nas na besplatan broj telefona 0800 200 001 ili nam pošaljite tekst na info@alkemist.rs i naše odeljenje prodaje će za vas za nekoliko minuta pripremiti neobaveznu informativnu ponudu sa posebnim povoljnostima.