English
english
German
Italiano
Hrvatski
Makedonski
www.prijevodi-tumaci.com
Marija Mirković
Marija Mirković,
menadžer kancelarije
"Naš prevodilački tim čine kvalifikovani i obrazovani stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u prevođenju, lektorisanju, sudskom tumačenju i usmenom prevođenju. Udruživanjem znanja i iskustva obezbeđujemo svojim klijentima kompletnu uslugu prevođenja na jednom mestu."

Prevođenje

 

Prevodilačka kompanija Alkemist, sa dugogodišnjim iskustvima na području prevođenja, nudi vam kompletan spektar prevodilačkih usluga. Prevodimo stručne, književne i poslovne tekstove na 110 jezika. Skup usluga koje nudimo obuhvata:

 • pismeno prevođenje
 • lektorisanje
 • prevođenje i sudska overa prevoda
 • konsekutivno i simultano prevođenje
 • iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje
 • DTP obrada teksta sa pripremom za štampu (specijalizovani smo za pripremu uputstava za upotrebu)

Prošle godine smo za naše naručioce preveli više od 50.000 strana različitog teksta. Svakog meseca uradimo preko 500 prevodilačkih projekata, a među najčešćim prevodima tekstova su:

 • prevođenje poslovnih tekstova,
 • prevođenje stručnih tekstova,
 • prevođenje književnih tekstova,
 • prevođenje pravnih tekstova,
 • prevođenje tehničkih tekstova,
 • prevođenje službenih dokumenata,
 • prevođenje medicinskih i farmaceutskih tekstova,
 • prevođenje uputstava za upotrebu,
 • prevođenje i obrada svih vrsta štampanih dokumenata,
 • prevođenje dokumenata EU,
 • prevođenje revizionih izveštaja,
 • prevođenje finansijskih izveštaja,
 • prevođenje internet strana,
 • prevođenje tekstova iz IT oblasti,
 • simultano i konsekutivno prevođenje,
 • prevođenje i titlovanje filmova, TV emisija...

Sa našom međunarodnom mrežom od 577 prevodilaca u 81 državi obezbeđujemo prevođenje svih vrsta tekstova na 110 stranih jezika.

Svi prevodi uključuju besplatni pregled i lekturu izvornog govornika, kome je jezik lektorisanog teksta maternji jezik i koji tekst prilagođava kulturnim i poslovnim karakteristikama okruženja u kome ćete prevod koristiti.

Na sledećim podstranicama možete da pročitate više o uslugama koje nudimo svojim vernim i novim naručiocima.

Za informacije i narudžbinu pozovite nas na besplatan broj telefona 0800 200 001 ili nam pošaljite tekst na info@alkemist.rs, i naše odeljenje prodaje će vam za nekoliko minuta pripremiti neobaveznu informativnu ponudu sa posebnim povoljnostima.

Ukoliko želite da saznate okvirnu informaciju o ceni prevoda odmah, možete da pogledate naš informativni Cenovnik pismenog i usmenog prevođenja, koji treba da vam posluži kao orijentacija. Za sve precizne informacije pozovite nas na gore pomenuti besplatni broj telefona 0800 200 001.