English
english
German
Italiano
Hrvatski
Makedonski
www.prijevodi-tumaci.com
prevajanje, prevajalska agencija

ZAŠTO CENE PREVEDENOG TEKSTA MOGU DA BUDU TOLIKO RAZLIČITE?

 

Prevođenje tekstova ili dokumenata se razlikuje od agencije do agencije i zato je važno da se zainteresujete za to šta vam se za vrednost prevoda nudi, a svakako u prvom redu morate da znate šta da uopšte očekujete od prevoda.

Prilikom upita o ceni pripreme prevoda brzo možemo da se susretnemo s različitim i raznolikim ponudama. Prevođenje tekstova ili dokumenata se razlikuje od agencije do agencije i zato je važno da se zainteresujete za to šta vam se za vrednost prevoda nudi, a svakako u prvom redu morate da znate šta da uopšte očekujete od prevoda. Dakle, da li vam je potreban za neformalnu korespondenciju ili, možda,štampu? Ponekad na cenu prevoda može da utiče i sama priroda teksta, a ne smemo zanemariti ni jezičke kombinacije i to na koji jezik želite da prevedete tekst.

 

Prevodilačka agencija Alkemist je obuhvatila neke važne činioce koji utiču na cenu prevodilačkog projekta. Možemo da ih sažmemo u pet glavnih tačaka:

 

    1      Obimnost dokumenta

 

Prvo pogledajmo kako u prevodilačkoj profesiji vrednujemo uslugu. U Sloveniji se učvrstila praksa da se cena prevoda obračunava prema prevedenoj autorskoj strani koja obuhvata 1500 znakova bez razmaka. Što je obimniji dokument, konačna cena prevoda će biti viša. Dakle, treba biti pažljiv kod obimnijih dokumenata pri čemu trošak prevođenja viši, a prevodilačke agencije klijentu obično nude količinski popust. Treba upozoriti i na činjenicu da se pri prenosu teksta na ciljni jezik može povećati ili smanjiti sama količina teksta, što može da utiče na konačnu cenu obavljene usluge. 

 

    2      Upotreba prevodilačkih alatki

 

Prevođenje teksta se danas u većini slučajeva odvija pomoću naprednih prevodilačkih alatki. U ključne dve spadaju prevodilačka memorija (TM – Translation Memory) i računarski podržano prevođenje (CAT – Computer-Assisted Translation). Prva se odnosi načuvanje zbirke prevedenih tekstova odnosno njegovih jedinica koje se u arhivi pojavljuju kako na izvornom tako i ciljnom jeziku i prilikom eventualnih ponavljanja ili uklapanja u druge tekstove nude za ponovnu upotrebu. Na taj način moguće je povećati produktivnosti prevodioca, jer širokom bazom određenih segmenata u tekstu nije potrebno iznova prevoditi. Alatke za računarski podržano prevođenje, kao što su Trados ili MemoQ, sposobne su da prepoznaju ponavljanja, ponude prevedena rešenja i tako smanje troškove prevođenja. Ukoliko svoj tekst za prevod budete poverili agenciji koja alatke ove vrste ne upotrebljava, možete da očekujete veći trošak odnosno duži rok realizacije.

 

    3      Uključivanje dodatnih usluga (lektorisanje, korektura, glosar, dizajniranje)

 

Neki ponuđači prevodilačkih usluga u cenu prevoda već uključuju dodatne usluge, recimo pregledanje dokumenata, pripremu jezičkog rečnika i dizajniranje. Neki usluge nude kao mogućnost dodatnog naručivanja, a drugi dodatne pogodnosti uopšte ne omogućavaju. Zato je uvek preporučljivo proveriti u agenciji šta vam prilikom realizacije prevoda obezbeđuju. Da li će vaš tekst pregledati više stručnjaka za jezik i tako anulirati mogućnost da dođe do greške, ili će prevođenje, sređivanje i lekturu obaviti samo jedna osoba? Agencija će vam dodeliti lice kojeće pažljivo kontrolisati tok rada i dostaviti vam prevod u dogovorenom roku ili ćete biti prepušteni sebi?

 

    4      Ciljni jezik

 

Jezička kombinacija i izbor prevodioca su dva najvažnija aspekta koji utiču na konačnu cenu prevoda. U slučaju da prevodilačka agencija sarađuje s prevodiocima koji su istovremeno i materiji govornici jezika na koji prevode, to se odražava i na cenu. Na taj način vam je omogućen viši kvalitet pripreme prevoda, jer će biti uzete u obzir i specifičnosti i kulturne razlike ciljnog okruženja. 

 

Ponekad je za određivanje jezičke kombinacije, a posebno kod sudskih prevoda, teško ili sasvim nemoguće pronaći odgovarajućeg prevodioca i zbog toga je u proces potrebno uključiti i treći jezik, preko koga se prevodi. Ovo sasvim sigurno može da se odrazi i na cenu.

 

    5      Kvalitet

Na cenu završnog prevoda utiče i obezbeđivanje kvaliteta i suočavanje sa raznim izazovima. Cena može da raste zavisno od specifičnosti i zahtevnosti teksta, urgentnog roka, uključivanja dodatnih stručnjaka itd. Najvažnije je da prevodilačke agencije snose veliku odgovornost i zato je vrlo važno da se ponašaju odgovorno.

 

Ostale novosti:
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O PISMENOM I USMENOM PREVOĐENJU
VEŠTAČKI JEZICI
ŠTA SMO ČITALI PROŠLE GODINE?
5 NAJBOLJIH PREVODILAČKIH APLIKACIJA ZA SVE PUTNIKE
KAKO SE ODVIJA PROCES PREVOĐENJA?
Devet godina sa vama
PREVOĐENJE I POGREŠNE PREDSTAVE
 
 
Arhiv: 2006, 2007, 2011, 2013, 2014